Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

PAGED - zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez akcjonariusza...

PAGED - zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez akcjonariusza (16/2012)
Share
d1uem3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie ze spółki ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2012 r., działającej w imieniu zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych o zmniejszeniu w dniu 12 marca 2012 roku - w wyniku zbycia akcji "Paged" S.A. przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny - stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 569.771 akcji "Paged" S.A., dających prawo do 569.771 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 7,03% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ "Paged" S.A. Na dzień sporządzenia zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 335.025 akcji "Paged" S.A., dających prawo do 335.025 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,14% ogólnej liczby akcji i
głosów na WZ "Paged" S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-274 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mineralna 7
(ulica) (numer)
022 846 85 76 022 868 56 16
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r