Trwa ładowanie...
d3v3rxw

PAMAPOL S.A. - Korekta raportu okresowego ? skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2014 r ...

PAMAPOL S.A. - Korekta raportu okresowego ? skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2014 r. (11/2015)

Share
d3v3rxw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego ? skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pamapol S.A. (?Emitent?) informuje, iż w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kw. 2014 r. zamieszczono skrócone sprawozdania finansowe nie zawierające danych za niektóre okresy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] - danych kwartalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz danych na koniec III kw. 2014 r. w bilansie. W kolejnej publikacji w systemie ESPI Zarząd Emitenta przekaże skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2014 r. zawierający skrócone sprawozdania finansowe zawierające dane za wszystkie wymagane okresy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 97-438 | | Rusiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wieluńska | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw