Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

PAMAPOL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)

PAMAPOL S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
Share
d1ok4a8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Rozporządzenie) Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2013. I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2012 r.: - 28 lutego 2013 r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2013 r.: - 15 maja 2013 r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2013 r.: - 14 listopada 2013 r. II. Raport półroczny: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2013 r.: - 2 września 2013 r. III Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny Pamapol S.A. (SA- R) za 2012 r.: ? 30 kwietnia 2013 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pamapol (RS) za 2012 r.: ? 30 kwietnia 2013 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż działając na podstawie § 101 ust. 2
Rozporządzenia, Spółka zrezygnowała z publikacji raportu za II kwartał 2013 r. Ponadto Emitent informuje, iż w 2013 r. będzie kontynuował przekazywanie do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A. SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438 RUSIEC
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELUŃSKA 2 2
(ulica) (numer)
043 6766020 043 6766887
(telefon) (fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
(e-mail) (www)
832-176-16-81 730365765
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Krzysztof Półgrabia Prezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8