Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

PATENTUS S.A. - Podpisanie umowy warunkowej jednostki zależnej od PATENTUS S.A. (11/2011)

PATENTUS S.A. - Podpisanie umowy warunkowej jednostki zależnej od PATENTUS S.A. (11/2011)
Share
d1sig7l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy warunkowej jednostki zależnej od PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku jednostka zależna od emitenta, tj. spółka PATENTUS Strefa spółka akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386630 podpisała umowę zakupu prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 102/486 o powierzchni 1.6745 ha wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli na nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1 na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku pisemnego przetargu (ofertowego nieograniczonego) organizowanego przez Syndyka Masy Upadłości HSW ? Zakład Zespołów Mechanicznych sp. z o. o. w upadłości zgodnie z art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. Umowa zakupu nieruchomości jest umową warunkową. Warunkiem zawieszającym umowy jest niewykonanie przez
Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN S.A. prawa pierwokupu nieruchomości. PATENTUS Strefa S.A. zakupił w/w nieruchomość za cenę 2 816 000 PLN. Wskazana cena może nie odzwierciedlać aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. Zarząd PATENTUS S.A. poinformuje po dokonaniu wyceny w stosownym raporcie bieżącym oraz okresowym o rzeczywistej wartości nieruchomości, która będzie miała odzwierciedlenie w zestawieniu majątku spółki zależnej. Celem zawarcia umowy jest realne umożliwienie spółce Patentus Strefa S.A. rozpoczęcia działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie nr 207/ARP S.A./2011 z dnia 09.06.2011 r. Przedmiotem działalności spółki Patentus Strefa S.A. jest produkcja konstrukcji stalowych oraz urządzeń produkowanych przez PATENTUS S.A. Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż zawarcie opisanej powyżej umowy przez spółkę Patentus Strefa S.A. jest elementem realizowanej strategii rozwoju polegającej na budowie grupy kapitałowej w oparciu o spółki o
działalności zbieżnej z działalnością PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Józef Duda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l