Trwa ładowanie...
d4ju8ku
espi

PBG - Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki RAFAKO Spółka Akcyjna. (6/2012)

PBG - Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki RAFAKO Spółka Akcyjna. (6/2012)

Share
d4ju8ku

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki RAFAKO Spółka Akcyjna. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki RAFAKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 18 listopada 2011 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. ("Wezwanie"), informuje, w związku z rozliczeniem w dniu 20 stycznia br transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania, że złożone zostały 1.466 zapisy na łącznie 21.182.167 akcji Spółki, co przy ilości akcji na jaką zostało ogłoszone Wezwanie w liczbie 2.490.391 daje średnią stopę alokacji równą 11,76%. Stopa redukcji wyniosła 88,24%. Spółka PBG S.A. nabyła wszystkie akcje będące przedmiotem Wezwania. Tym samym po rozliczeniu Wezwania PBG S.A. posiada: a. pośrednio poprzez MULTAROS 34.800.001 akcji Rafako, stanowiących 50,000001% udziału w kapitale zakładowym Rafako i uprawniających do wykonywania 34.800.001 głosów na walnym zgromadzeniu Rafako tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rafako S.A., b. bezpośrednio
11.135.999 akcji Rafako, stanowiących 16,00% udziału w kapitale zakładowym Rafako oraz uprawniających do wykonywania 11.135.999 głosów z akcji Rafako na walnym zgromadzeniu Rafako, tj. 16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rafako, c. łącznie z MULTAROS 45.936.000 akcji Rafako, stanowiących 66% udziału w kapitale zakładowym Rafako oraz uprawniających do wykonywania 45.936.000 głosów z akcji Rafako na walnym zgromadzeniu Rafako, tj. 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rafako. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ju8ku

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ju8ku

Podziel się opinią

Share
d4ju8ku
d4ju8ku