Trwa ładowanie...
d1vupfg

PBG - Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A. (1/2011)

PBG - Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A. (1/2011)

Share
d1vupfg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/91-2009-generalna-umowa-o-limit-kredytowy-z-bz-wbk-sa-aktualizacja-informacji.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2011 roku powziął informację o zawarciu z dniem 30 grudnia 2010 roku aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z dnia 30 czerwca 2005 roku zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A., HYDROBUDOWĄ 9 S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.Na mocy aneksu wydłużony został do dnia 15 grudnia 2012 roku termin całkowitej spłaty kredytów, zobowiązań z tytułu udzielonych i zrealizowanych gwarancji oraz otwartych i wypłaconych akredytyw a także wszelkich należnych Bankowi kwot na podstawie umów szczegółowych. Jednocześnie zwiększona została wysokość przyznanego limitu kredytowego z 90.000.000 zł do 180.000.000 zł.Jednocześnie Strony ustaliły, że cesja wierzytelności pieniężnych istniejących
i przyszłych wynikających z umów sprzedaży towarów lub usług lub umów o podobnym charakterze zawartych lub takich, które zostaną zawarte przez kredytobiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, których nominalna wartość, bez uwzględniania wierzytelności o świadczenia uboczne, nie będzie mniejsza niż kwota stanowiąca 100% kwoty wykorzystanego limitu.W związku z wydłużeniem terminu spłaty limitu kredytowego, Spółki z GK PBG będące Stroną umowy kredytu, złożyły oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 360 mln zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15 grudnia 2015 roku.Pozostałe istotne warunki umowne nie uległy zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Madalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Madalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg