Trwa ładowanie...
d1kdav6

PBG - Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli. (7/2015)

PBG - Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli. (7/2015)

Share
d1kdav6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?Spółka?, ?PBG?) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli (dalej ?Wniosek?), zwołanego przez Sędziego Komisarza w sprawie głosowania nad przyjęciem Układu Spółki z Wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG (dalej ?Układ?), poprzez zniesienie pierwotnego terminu i wyznaczenie nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli przypadającego na koniec czerwca 2015 roku. Pierwotny termin głosowania został wyznaczony przez Sędziego Komisarza na dni 27, 28 i 29 kwietnia 2015 roku. Decyzja Zarządu Spółki podjęta w dniu 2 kwietnia br. o złożeniu Wniosku, podyktowana była stanem zaawansowania rozmów pomiędzy Spółką a Wierzycielami Finansowymi ? tj. instytucjami finansowymi, będącymi głównymi Wierzycielami Spółki, posiadającymi
powyżej dwóch trzecich ogółu wierzytelności układowych wobec Spółki uprawnionych do głosowania nad układem, a zatem posiadającymi decydujący głos w sprawie przyjęcia Układu Spółki z Wierzycielami. W chwili obecnej kontynuowane są rozmowy w sprawie umowy restrukturyzacyjnej, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2013 z dnia 3 września 2013 roku, której istotnym zapisem będzie zobowiązanie Wierzycieli Finansowych do głosowania za przyjęciem Układu. Wniosek Spółki stał się formalnie niezbędny, między innymi z uwagi na złożenie w dniu 27 marca 2015 r. przez niektórych Wierzycieli Finansowych wniosku do Sędziego Komisarza o zmianę postanowienia z dnia 19 października 2012 r. i dopuszczenie do ustanowienia, za zgodą Nadzorcy Sądowego, zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, należących do Spółki oraz podmiotu od niej zależnego - Multaros Trading Company Limited z siedzibą na Cyprze tytułem zabezpieczenia przyszłych wierzytelności z tytułu obligacji. Obligacje,
o których mowa powyżej Spółka może wyemitować na podstawie i w wykonaniu Układu, zgodnie z propozycjami układowymi Spółki z dnia 3 listopada 2014 roku, o których Spółka informowała raportem bieżącym 23/2014. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, wniosek Wierzycieli dotyczący obciążenia akcji RAFAKO S.A. nie został do chwili obecnej rozpoznany. Wierzyciele wnieśli o wyznaczenie posiedzenia w sprawie rozpoznania ich wniosku, co pozostaje istotne dla Spółki przy ustalaniu podmiotu, do którego właściwe będzie skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na ustanowienie oczekiwanego przez Wierzycieli zabezpieczenia. Spółka złożyła Wniosek w uzgodnieniu z Wierzycielami Finansowymi i ich doradcami prawnymi, po otrzymaniu pisma pełnomocnika reprezentującego istotną grupę Wierzycieli Finansowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kdav6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Magdalena Eckert osoba odpowedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kdav6

Podziel się opinią

Share
d1kdav6
d1kdav6