Trwa ładowanie...
d7qfp1s
d7qfp1s
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Informacja o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ...

PBO ANIOŁA S.A. - Informacja o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. (47/2014)
Share
d7qfp1s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
PBO ANIOŁA S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. powziął informację o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku. Emitent nie zgadza się zarówno z opisem działalności PBO Anioła S.A. w upadłości układowej jak i z oceną Nadzorcy Sądowego co do zasadności wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, a także kwestionuje szereg okoliczności powoływanych przez Nadzorcę Sądowego. Zarząd Emitenta przygotowuje odpowiedź na przedmiotowy wniosek. Z uwagi na obszerność materiału w tym zakresie przedmiotowe pismo zostanie złożone do dnia 24 listopada 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7qfp1s

Podziel się opinią

Share
d7qfp1s
d7qfp1s