Trwa ładowanie...
d401i1z
d401i1z
espi

PBS Finanse SA - Obroty na wartość umowy znaczącej . (13/2012)

PBS Finanse SA - Obroty na wartość umowy znaczącej . (13/2012)
Share
d401i1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | 12 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obroty na wartość umowy znaczącej . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy transakcje zawarte z następującymi kontrahentami spełniły kryterium znaczących umów : 1. z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego "Zaczyk" ? Zaczyk Jacek w Łabowej zawarto 505 transakcji na łączną wartość 4 019 754 ,43 zł , z czego 314 transakcji na wartość 3 792 022 ,97 zł dotyczyło sprzedaży przez PBS Finanse S.A. bydła wołowego, a wartość największej transakcji zawartej w dniu 25.09.2012 r. wyniosła 75 836,21 zł, natomiast 191 transakcji na wartość 227 731,46 zł dotyczyło zakupu usług ubojowych świadczonych dla PBS Finanse S.A. - wartość największej transakcji zawartej w dniu 01.03.2012r. wyniosła 14 649,98 zł. Wszystkie transakcje zawierane są z w/w kontrahentami na tych samych warunkach i dotyczą zwykłej operacyjnej działalności Spółki , przebiegają na warunkach rynkowych, bez jakichkolwiek cech szczególnych. Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jerzy Biel Prezes Zarzadu
2012-12-07 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d401i1z

Podziel się opinią

Share
d401i1z
d401i1z