Trwa ładowanie...
d35rvjy

PBS Finanse SA - Obroty na wartość umowy znaczącej . (13/2012)

PBS Finanse SA - Obroty na wartość umowy znaczącej . (13/2012)

Share
d35rvjy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | 12 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obroty na wartość umowy znaczącej . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy transakcje zawarte z następującymi kontrahentami spełniły kryterium znaczących umów : 1. z Zakładem Przetwórstwa Mięsnego "Zaczyk" ? Zaczyk Jacek w Łabowej zawarto 505 transakcji na łączną wartość 4 019 754 ,43 zł , z czego 314 transakcji na wartość 3 792 022 ,97 zł dotyczyło sprzedaży przez PBS Finanse S.A. bydła wołowego, a wartość największej transakcji zawartej w dniu 25.09.2012 r. wyniosła 75 836,21 zł, natomiast 191 transakcji na wartość 227 731,46 zł dotyczyło zakupu usług ubojowych świadczonych dla PBS Finanse S.A. - wartość największej transakcji zawartej w dniu 01.03.2012r. wyniosła 14 649,98 zł. Wszystkie transakcje zawierane są z w/w kontrahentami na tych samych warunkach i dotyczą zwykłej operacyjnej działalności Spółki , przebiegają na warunkach rynkowych, bez jakichkolwiek cech szczególnych. Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35rvjy

| | | PBS Finanse SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jerzy Biel Prezes Zarzadu
2012-12-07 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35rvjy

Podziel się opinią

Share
d35rvjy
d35rvjy