Trwa ładowanie...
d2l52hj
espi

PBS Finanse SA - Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie...

PBS Finanse SA - Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego. (20/2014)
Share
d2l52hj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | 05 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS FINANSE S.A. w Sanoku informuje, że w trakcie walnego zgromadzenia w dniu 26 maja 2014 roku w Spółce nie były przestrzegane następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW: Część I.12 - Spółka nie zapewniła akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości. Żaden z akcjonariuszy Spółki nie zgłosił potrzeby ułatwienia mu udziału w walnym zgromadzeniu w ten sposób. Część IV. 10 - Spółka nie zapewniła akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
ponieważ Regulamin obrad nie przewiduje takiej możliwości. Żaden z akcjonariuszy Spółki nie zgłosił potrzeby ułatwienia mu udziału w walnym zgromadzeniu w ten sposób. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółka uprzedziła akcjonariuszy, że zasady te nie będą stosowane. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Jerzy Biel Prezes Zarzadu
2014-05-26 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l52hj

Podziel się opinią

Share
d2l52hj
d2l52hj