Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

PC GUARD - Przekroczenie przez Omenix Sp. o.o. 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA (14...

PC GUARD - Przekroczenie przez Omenix Sp. o.o. 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA (14/2011)
Share
dj826yt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Przekroczenie przez Omenix Sp. o.o. 5% ogólnej liczby głosów i akcji w PC Guard SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PC Guard SA informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 roku, powziął informację z FON Ecology S.A. , iż w wyniku nabycia akcji Emitenta na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej przez Spółkę Omenix Sp. o.o. (Spółka zależna od FON Ecology S.A.) oraz transakcji kupna akcji w dniu 30.03.2011 roku w ramach sesji zwykłej, Spółka Omenix Sp o.o. nabyła 550 050 akcji Spółki PC Guard SA. co stanowi 5,00045 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA Emitenta.W/w podmiot nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 m-cy od złożenia zawiadomienia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARD Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16
(ulica) (numer)
061 843 42 66 061 847 12 46
(telefon) (fax)
biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl
(e-mail) (www)
779-21-28-540 639792992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu
2011-04-04 Mariusz Bławat Członek Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt