Trwa ładowanie...
d3uqwbi
espi

PEKAES - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PEKAES SA (52/2012)

PEKAES - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PEKAES SA (52/2012)

Share
d3uqwbi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PEKAES SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "PEKAES TRANSPORT S.A." z siedzibą w Błoniu, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki pod firmą "PEKAES TRANSPORT S.A." z siedzibą w Błoniu, spółki w której PEKAES SA posiada 99,56% udział w jej kapitale zakładowym i 99,56% udział w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu. Likwidatorem spółki pod firmą "PEKAES TRANSPORT S.A." z siedzibą w Błoniu została ustanowiona Pani Iwona Żórawska. Likwidacja Spółki pod firmą "PEKAES TRANSPORT S.A." jest zgodna z przyjętymi założeniami Strategii PEKAES na lata 2010-2012.
Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqwbi

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Maciej Bachman Członek Zarządu
2012-11-06 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uqwbi

Podziel się opinią

Share
d3uqwbi
d3uqwbi