Trwa ładowanie...
dwgtqnn

PEKAES - Podjęcie przez Spółkę decyzji o zmianie porozumienia dotyczącego uzgodnienia z większośc...

PEKAES - Podjęcie przez Spółkę decyzji o zmianie porozumienia dotyczącego uzgodnienia z większościowym akcjonariuszem Spółki przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych, w zakresie przedłużenia terminu ogłoszenia wezwania. (43/2011)

Share
dwgtqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Spółkę decyzji o zmianie porozumienia dotyczącego uzgodnienia z większościowym akcjonariuszem Spółki przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych, w zakresie przedłużenia terminu ogłoszenia wezwania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Zarząd spółki PEKAES SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 42/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, informuje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką i KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytową z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz Spółki") aneksu nr 1 do łączącego obie strony porozumienia z dnia 24 października 2011 roku, dotyczącego uzgodnienia przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę 2.500.000 akcji własnych w trybie wezwania, które ogłosi Akcjonariusz Spółki jako podmiot dominujący wobec Spółki ("Porozumienie"). Zmiana treści Porozumienia objęta powyższym aneksem polega na przedłużeniu terminu ogłoszenia tego wezwania przez Akcjonariusza Spółki, poprzez określenie, że wezwanie to zostanie ogłoszone w terminie do dnia 31 stycznia
2012 roku (w pierwotnej wersji Porozumienia wezwanie miało zostać ogłoszone w terminie do dnia 18 grudnia 2011 roku). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgtqnn

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Jacek Machocki Małgorzata Adamska Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgtqnn

Podziel się opinią

Share
dwgtqnn
dwgtqnn