Trwa ładowanie...
d3gm7yy
d3gm7yy
espi

PEKAES - Powołanie Członka Zarządu PEKAES SA (39/2012)

PEKAES - Powołanie Członka Zarządu PEKAES SA (39/2012)
Share
d3gm7yy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu PEKAES SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 sierpnia 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Arkadiusza Filipowskiego do Zarządu Spółki, powierzając jemu funkcję Członka Zarządu. Arkadiusz Filipowski ma 35 lat, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz absolwentem podyplomowego studium menadżerskiego Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Ukończył także Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Handlowym w Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz podyplomowe studia Executive MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wiedzę zawodową poszerzał podczas zarówno krajowych, jak i
zagranicznych szkoleń. Arkadiusz Filipowski jest menedżerem od wielu lat związanym z branżą TSL, a zwłaszcza z obszarem sprzedaży w tej branży. W latach 2000-2005 pracował w DHL Express Sp. z o.o., zajmując się sprzedażą i opieką nad kluczowymi klientami. Działania związane z rozwojem sprzedaży i pozyskiwaniem klientów kontynuował w kolejnych latach w Jura Polska Sp. z o.o. i Giraud International Pologne Sp. z o.o. W latach 2008-2010 związany był z DHL Exel Supply Chain, gdzie odpowiadał za logistykę kontraktową. Następnie, w Wincanton Polska Sp. z o.o. zarządzał sprzedażą w obszarze transportu krajowego, dystrybucji, transportu międzynarodowego i logistyki kontraktowej. Zarządzał także relacjami z kluczowymi klientami firmy. Arkadiusz Filipowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PEKAES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAES Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-870 Błonie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Spedycyjna 1
(ulica) (numer)
022 460 26 26 022 460 27 27
(telefon) (fax)
kontakt@pekaes.com.pl www.pekaes.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-47-17 000982285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Maciej Bachman Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gm7yy

Podziel się opinią

Share
d3gm7yy
d3gm7yy