Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych. (8/2011)
Share
d4hksj4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że przekazał do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące informacje:1) łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych przez PEKAO Bank Hipoteczny S.A. listów zastawnych znajdujących się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego 2010 wynosiła:600.000.000,00 PLN2) łączna kwota wierzytelności PEKAO Banku Hipotecznego S.A. i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego 2010 wynosiła:1.459.778.102,70 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Agata Kwaśniak Prokurent
2011-02-25 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4