Trwa ładowanie...
d45iqfh
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ram...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-03. (31/2011)
Share
d45iqfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKAO BANK HIPOTECZNY
Temat
W sprawie wprowadzenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-03.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że 19 lipca 2011 r. Zarząd BondSpot S.A. postanowił wprowadzić do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-03 wyemitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBPHHP00077. Dla hipotecznych listów zastawnych LZ-II-03 Zarząd BondSpot S.A. określił: datę rozpoczęcia obrotu ? 20 lipca 2011 r., datę zakończenia obrotu ? 9 listopada 2021 r., jednostkę obrotu ? 1 szt., jednostkę obligatoryjną ? 100 szt., symbol ? PEOH203, rynek notowań ? rynek hurtowy instrumentów dłużnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Jerzy Tofil Członek Zarządu
2011-07-19 Agata Kwaśniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh