Trwa ładowanie...
det9rp7
espi
29-03-2013 10:22

PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A., treść proj...

PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A., treść projektów uchwał oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pelion S.A. (62/2013)

Share
det9rp7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A., treść projektów uchwał oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pelion S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 26 kwietnia 2013 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia (__) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ___zł (__) oraz zmiany § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2013 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik_Ogłoszenie ZWZ Pelion S.A. oraz Sprawozdanie RN Pelion S.A..rar | Ogłoszenie ZWZ Pelion S.A. oraz Sprawozdanie RN Pelion S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

det9rp7

| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-29 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

det9rp7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
det9rp7
det9rp7