Trwa ładowanie...
djywbx1
espi

PEP - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku (5/2013)

PEP - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku (5/2013)
Share
djywbx1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
"Polish Energy Partners" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje iż Zarząd Spółki wnioskować będzie, aby cały osiągnięty w roku 2012 zysk przekazany został przez Walne Zgromadzenie na fundusz rezerwowy przeznaczony na przyszłą wypłatę dywidendy. Wskazany powyżej wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLISH ENERGY PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
PEP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 169
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
djywbx1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2013-02-27 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1