Trwa ładowanie...
d187ori
espi

PERMEDIA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy - udzielenie pożyczki (10/2013)

PERMEDIA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy - udzielenie pożyczki (10/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PERMEDIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy - udzielenie pożyczki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Chemicznych "Permedia" S. A. (dalej "Emitent") informuje, że dnia 27 lutego 2013r. podpisał aneks do umowy pożyczki z dnia 21.12.2012 r. z MW Chemie, s.r.o. O zawartej umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.12.2012 r. Na mocy niniejszego aneksu, zobowiązanie w kwocie 6 mln PLN wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Emitentem a Bochemie, a.s. zostaje przeniesione na MW Chemie, s.r.o. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do trzech lat od dnia zawarcia pierwszej umowy tj. do 21 grudnia 2015 r. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju. Oprocentowanie pożyczki jest oprocentowaniem rynkowym (1M WIBOR plus marża rynkowa). Niniejsza umowa cesji spełnia kryterium znaczącej umowy poprzez to, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PERMEDIA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-331 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grenadierów 9
(ulica) (numer)
81 744-12-71 81 744-03-74
(telefon) (fax)
sekretariat@permedia.pl www.permedia.pl
(e-mail) (www)
712-01-50-875 430413516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Michal Wygrys Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori