Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

PETROLINVEST S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki (9/2015)

PETROLINVEST S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. (?Spółka?), informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 5 maja 2015 roku podjął Uchwałę Nr 414/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPTRLI00018 do końca dnia 3 czerwca 2015 roku. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpiło na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z nieprzekazaniem przez Spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok w terminie określonym przepisami prawa. Spółka informowała w formie raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku o zmianie terminu publikacji raportów okresowych i przyczynach tej zmiany.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35-37
(ulica) (numer)
(0 58) 666 22 00 (0 58) 627 55 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2015-05-05 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y