Trwa ładowanie...
d4cq2tp
d4cq2tp
espi

PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (73/2013)

PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (73/2013)
Share
d4cq2tp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Ryszarda Krauze, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie z dnia 13 września 2013 roku o zbyciu w dniu 6 września 2013 roku łącznie 2.525.464 akcji Spółki na rynku akcji GPW w Warszawie podczas sesji zwykłych, po średniej cenie ok. 0,17 złotych za jedną akcję Spółki, tj. za łączną kwotę ok. 429.328 złotych. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z zasadami KDPW w dniu 11 września 2013 roku. Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Ryszarda Krauze zawiadomienie z dnia 13 września 2013 roku, w którym oświadczył, iż obecnie nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie poinformował, że podmioty od niego zależne - Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. - nie zamierzają sprzedawać posiadanych akcji Spółki. Zawiadomienie zostało przekazane w nawiązaniu do zawiadomień z dnia 28 grudnia
2011 roku oraz 23 sierpnia 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie, Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d4cq2tp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2013-09-13 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cq2tp

Podziel się opinią

Share
d4cq2tp
d4cq2tp