Trwa ładowanie...
dhvf0sf

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2/2013)

Share
dhvf0sf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach dokonanych na instrumentach finansowych PGE przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu Spółki. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 8 stycznia 2013 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące dokonanych transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
ZalacznikRB022013.pdf Załącznik - szczegóły transakcji
AttachmentCR022013.pdf Attachment - details of the transactions

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information submitted on the ground of art. 160 section 4 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company", "PGE") discloses that on January 8, 2013 the Company received a notification, prepared on the ground of art. 160 section 1 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments, about transactions on PGE financial instruments executed by a person closely related to a member of the Management Board of PGE. The notification was prepared on January 8, 2013 in Warsaw. The details of the transactions are presented in the attachment to this current report. Legal ground: Art. 160 par. 4 of the Act of July 29, 2005 on trading in financial instruments (Dziennik Ustaw of 2009, No. 183, item 1538 as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-01-08 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

Podziel się opinią

Share
dhvf0sf
dhvf0sf