Trwa ładowanie...
d19svi4
espi
14-12-2011 21:30

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (45/2011)

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (45/2011)

d19svi4
d19svi4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-14
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Rezygnacja Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 14 grudnia 2011 roku. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Skowrońskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Resignation of the President&CEOThe Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. announces that today Mr.Tomasz Zadroga, President of the Management Board and CEO, submitted his decision to stand down from his position as from December 14, 2011.The Supervisory Board entrusted the duties of the CEO to Mr. Paweł Skowroński, Vice-President of the Management Board for Operations.Legal basis:§5 section 1 point 21 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009, No. 33, item 259, as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19svi4

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-14 Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu
2011-12-14 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19svi4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d19svi4