Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 201...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (23/2013)
Share
d26m619
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439) podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Oryginały przekazanych informacji dostępne są siedzibie Spółki przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. Przekazane informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.gkpge.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż niektóre z przekazanych do publicznej wiadomości informacji w 2012 roku mogą nie być aktualne. Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
Załączniki
Plik Opis
RB232013_zalacznik.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
CR232013_appendix.pdf Specification of information publicly disclosed in 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Specification of information publicly disclosed in 2012 The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“The Company”) attaches to this current report a specification of all information defined in art. 56 section 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw of 2009, no 185 item 1439) which was publicly disclosed in 2012. Originals of the information are filed at the Company’s registered office in Warsaw, at Mysia 2 Street. Information publicly disclosed in 2012 are available also on the Company’s website at www.gkpge.pl. At the same time the Management Board declares that some information publicly disclosed in 2012 may not be up-to-date. Legal ground: Art. 65 section 1 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies of July 29, 2005 (Dziennik Ustaw of 2009, no 185 item 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)
d26m619

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-03-20 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619