Trwa ładowanie...
d1i7quk
d1i7quk
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zgoda UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iber...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zgoda UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdroli (45/2013)
Share
d1i7quk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zgoda UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdroli
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgody na koncentracje zezwalające PGE na nabycie farm wiatrowych w Polsce od spółek DONG Energy Wind Power A/S oraz Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. PGE informowała o umowach nabycia farm wiatrowych w raportach bieżących nr 12/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. (umowa zakupu farm wiatrowych od DONG Energy) oraz nr 17/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. (umowa zakupu farm wiatrowych od Iberdroli). Przewiduje się, że finalizacja obydwu transakcji nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Antimonopoly office approval for acquisition of wind farms from DONG Energy and Iberdrola The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) discloses that on June 4, 2013 the President of the Office of Competition and Consumer Protection issued approvals for concentrations that allow PGE to acquire wind farms in Poland from DONG Energy Wind Power A/S and Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. PGE informed about the agreements on purchase of the wind farms in current reports no 12/2013 dated February 19, 2013 (acquisition of wind farms from DONG Energy) and no 17/2013 dated February 26, 2013 r. (acquisition of wind farms from Iberdrola). It is assumed that both transactions will be finalised within the next weeks. Legal ground: Art. 56 section 5 of the Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (Dziennik Ustaw of 2009 no 185, item 1439, as amended).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)
d1i7quk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-06-04 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i7quk

Podziel się opinią

Share
d1i7quk
d1i7quk