Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

PGF - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (56/2011)

PGF - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (56/2011)
Share
dhei4n2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PGF
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.Jednocześnie Zarząd PGF S.A. informuje, że wymienione w wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pgf.com.pl w dziale "Dla inwestorów".Zarząd Spółki oświadcza, że niektóre informacje zawarte w raportach okresowych i bieżących umieszczonych w załączonym wykazie mogą być nieaktualne.Podstawa prawna:Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku z późn. zmianami.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 -załącznik.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGF Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
042 61 33 510 042 61 33 333
(telefon) (fax)
investor_relations@pgf.com.pl www.pgf.com.pl
(e-mail) (www)
726 10 09 357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2