Trwa ładowanie...
d46pcvz

PGNIG - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (180/2012)

PGNIG - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (180/2012)

Share
d46pcvz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 180 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok - 19.03.2013 Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 19.03.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 14.05.2013 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 14.08.2013 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 08.11.2013 Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. ("Rozporządzenie"), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PGNiG nie będzie
przekazywało odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia PGNiG nie będzie publikowało skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz, zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, December 13th 2012Dates of publication of periodical reports in 2013Current Report No. 180/2012 The Management Board of Polish Oil and Gas Company (“PGNiG”) hereby informs that the PGNiG will publish its periodical reports in 2013 in the following dates: Unconsolidated annual report 2012 - 19.03.2013 Consolidated annual report 2012 - 19.03.2013 Consolidated quarterly report I quarter 2013 - 14.05.2013 Consolidated half-yearly I half of 2013 - 14.08.2013 Consolidated quarterly report III quarter 2013 - 08.11.2013 In relation to Art. 83 item 1 and item 3 of the Regulation of the Ministry of Finance from February 19th, 2009 on current and periodical information to be published by issuers of securities and conditions of consideration of information required by the law of non-member country’s law as equal (“the Regulation”), consolidated quarterly reports and consolidated half-yearly report will include unconsolidated quarterly reports and unconsolidated half-yearly report, respectively. Thus PGNiG
will not publish a separate unconsolidated quarterly reports and a separate unconsolidated half-yearly report. In relation to Art. 102 item 1 of the Regulation PGNiG resigned from publication of quarterly report for Q4 2012 and in relation to Art. 101 item 1 of the Regulation PGNiG also resigned from publication of quarterly report for Q2 2013. | |

d46pcvz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu
2012-12-13 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz