Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

PHN S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta p...

PHN S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach (13/2013)
Share
d162xbr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwała powzięta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 maja 2013 r. oraz kontynuowane w dniu 7 czerwca 2013 r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia nowego terminu obrad. Zgodnie z powyższą uchwałą obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 ? 124 Warszawa, CBB Kaskada. Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwały powziętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2013 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 oraz § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwała powzięta przez ZWZ PHN SA do momentu ogłoszenia przerwy - 07.06.2013.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
d162xbr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Paweł Laskowski-Fabisiewicz Wiceprezes Zarządu
2013-06-07 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr