Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t
espi

PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2014 r. or...

PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2014 r. oraz zmiany w Statucie Spółki (51/2014)
Share
dbtnh0t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2014 r. oraz zmiany w Statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (?Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść podjętych uchwał oraz zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r. Przed ani w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze Spółki nie zadawali pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Jednocześnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
PHN - Uchwały podjęte przez WZA - 26.05.2014.pdf PHN - Uchwały podjęte przez WZA - 26.05.2014
PHN - Zmiany w Statucie Spółki - 26.05.2014.pdf PHN - Zmiany w Statucie Spółki - 26.05.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
dbtnh0t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2014-05-26 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t