Trwa ładowanie...
d77ef8o

Pierwszy budżet nowego prezydenta Gorzowa Wlkp. Jacka Wójcickiego

Około 522,5 mln zł dochodów i deficyt na poziomie 4 mln zł przewiduje projekt budżetu Gorzowa Wlkp. na 2016 r. Na inwestycje zapisano prawie 80 mln zł - o 5 mln zł więcej niż przed rokiem - poinformowała PAP rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Ewa Sadowska-Cieślak.
Share
d77ef8o

To pierwszy autorski budżet Jacka Wójcickiego, który przed rokiem został prezydentem tego miasta.

Uchwała budżetowa miasta na 2015 r. została przyjęta już pod rządami Wójcickiego, jednak sam projekt został sporządzony jeszcze podczas kadencji jego poprzednika Tadeusza Jędrzejczaka, który rządził Gorzowem Wlkp. od 1998 do jesieni 2014 r.

"Budżet na 2016 r. definiuje działania, które będą służyły mieszkańcom Gorzowa Wlkp. przez wiele lat. Są to wyzwania, które podniosą standard miasta i życia w nim" - powiedział PAP prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

d77ef8o

Po stronie wydatków w projekcie budżetu na 2016 r. zapisano prawie 526,6 mln zł.

Do największych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2016 r. będzie należała przebudowa torowiska przy ul. Warszawskiej w ramach systemu zrównoważonego transportu miejskiego. Koszt zadania to 9 mln zł. Jest to zarazem największa inwestycja komunikacyjna zaplanowana na przyszły rok.

Kolejne 11 mln zł jako wkład własny zostanie przeznaczone na budowę systemu odprowadzania wód opadowych w zachodniej części miasta. Przebudowy doczekają się ulice: Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Góra Powstańców (prawie 5 mln), ul. Towarowa wraz z przebudową ul. Fabrycznej od skrzyżowania z ul. Towarową do ronda świętego Jerzego (7 mln zł) i Kłosowa (475 tys. zł).

Kolejne 200 tys. zł będzie przeznaczone na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej na budowę północnej obwodnicy Gorzowa celem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

d77ef8o

Sadowska-Cieślak dodała, że w przyszłym roku, w związku z przygotowywaniem się do nowej perspektywy finansowej, opracowywane będą dokumentacje projektowe na ulice Myśliborską, Kostrzyńską oraz dokumentacja aplikacyjna i projektowa na modernizację torowisk i budowę nowych. 200 tys. zł Gorzów Wlkp. przeznaczy na ścieżki rowerowe.

Ponadto w budżecie zapisano kilkadziesiąt mniejszych kwotowo inwestycji. Na wydatki związane z tzw. budżetem obywatelskim zabezpieczono 2 mln zł; będzie to 9 inwestycji - place zabaw, nieduże kompleksy lekkoatletyczne, ogródek dydaktyczny czy wielopokoleniowa strefa rekreacji. Ponadto powstaną nowe miejsca parkingowe.

Dochody miasta z tytułu podatków i opłat wyniosą około 107,5 mln zł, z czego ponad 72,3 mln zł to szacowane wpływy z podatku od nieruchomości. Z dzierżaw i sprzedaży miasto zamierza uzyskać ponad 9,5 mln zł. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT wyniosą prawie 130,5 mln zł.

Subwencja ogólna z Budżetu Państwa zasili kasę miejską kwotą 153,2 mln zł. Najwyższa będzie subwencja oświatowa, która zamknie się w kwocie ok. 145 mln zł. Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest właśnie oświata i edukacja. W budżecie na 2016 r. na ten cel zapisano prawie 200 mln zł, co oznacza, że samorząd będzie musiał dołożyć do subwencji ok. 55 mln zł z własnej kieszeni.

d77ef8o

Zadania samorządu z zakresu pomocy społecznej pochłoną w przyszłym roku prawie 90 mln zł. Po stronie wydatków to druga co do wielkości pozycja. Na gospodarkę komunalną Gorzów Wlkp. zamierza wydać prawie 40 mln zł, na kulturę 14 mln zł i sport 9,5 mln zł. W kulturze największym obciążeniem są koszty utrzymania Filharmonii Gorzowskiej, które w przyszłym roku są szacowane na 5,1 mln zł.

W 2016 r. miasto planuje wydać na administrację 40,8 mln zł, przed rokiem było to ponad 39,9 mln zł. Sadowska-Cieślak zaznaczyła przy tym, że same koszty funkcjonowania administracji będą niższe niż w ubiegłym roku.

"Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż to właśnie w dziale wydatków na administrację zostały uwzględnione przeznaczone na dwa potężne projekty. Pierwszy z nich za prawie 2 mln zł dotyczy informatyzacji urzędu, natomiast drugi za prawie 800 tys. zł obejmuje niezbędne wydatki bieżące w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To właśnie m.in. oszczędności powstałe dzięki skutecznie przeprowadzonej reorganizacji pracy urzędu i racjonalizacji zatrudnienia, pozwolą na realizację tych projektów" - wyjaśniła Sadowska-Cieślak.

Obecnie dług Gorzowa Wlkp. sięga 146,8 mln zł, tj. ok. 29 proc. dochodów. Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetu na koniec 2016 roku procentowy wskaźnik zadłużenia utrzyma się na obecnym poziomie.

W br. po stornie dochodów budżetu miasta było 510 mln zł, a wydatków 513,7 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 74,5 mln zł.

d77ef8o

Podziel się opinią

Share
d77ef8o
d77ef8o