Trwa ładowanie...
d4a37x0
28-01-2016 10:10

PKN Orlen nie wyklucza przeglądu strategii i stawia na innowacje (aktl.)

#
dochodzą dalsze dane, w tym dotyczące inwestycji w segmentach energetyki i wydobycia
#

d4a37x0
d4a37x0

28.01. Płock (PAP) - PKN Orlen nie wyklucza możliwości przeglądu swej strategii by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Spółka chce korzystać w większym zakresie z innowacji - zapowiedział prezes płockiego koncernu Wojciech Jasiński.

PKN Orlen podał w czwartek, że zysk netto jego grupy kapitałowej za 12 miesięcy 2015 r. osiągnął wartość 3 mld 233 mln zł, natomiast zysk jednostkowy netto płockiego koncernu wyniósł w tym czasie 1 mld 48 mln zł.

"W ubiegłym roku PKN Orlen konsekwentnie realizował strategię, co pozwoliło osiągnąć bardzo dobre wyniki" - powiedział szef płockiego koncernu, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki. Jasiński zwrócił uwagę, że obecna sytuacja makroekonomiczna jest obecnie "nieco inna niż w połowie 2014 r., kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia". "W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji" - oświadczył prezes PKN Orlen.

Jak podał płocki koncern, nakłady inwestycyjne w grupie kapitałowej tej spółki w 2016 r. planowane są na poziomie 4,8 mld zł, w tym 3,3 mld zł ma zostać przeznaczone na rozwój. Łączna kwota planowanych nakładów nie uwzględnia 600 mln zł jako szacowanych wydatków na odbudowę instalacji steam cracker (krakingu parowego) po pożarze kompleksu etylenu w sierpniu 2015 r. w czeskich zakładach Chempark Zaluzi w Litvinowie.

d4a37x0

PKN Orlen przypomniał, że wydatki inwestycyjne w 2015 r. wyniosły w jego grupie blisko 3,2 mld zł, z czego największa pula przypadła na działania rozwojowe oraz 1,6 mld zł na akwizycje spółek wydobywczych i pakietu akcji Ceska Rafinerska z grupy Unipetrolu nabytych od ENI.

W 2013 r. Unipetrol kupił już od Shell Overseas Investments 16,3 proc. akcji Ceska Rafinerska, zarządzającej jedynymi w Czechach rafineriami: w Litvinowie i w Kralupach. W wyniku tej transakcji udział Unipetrolu w kapitale zakładowym Ceska Rafinerska wzrósł 67,5 proc. Dalsze 32,5 proc. akcji w Ceska Rafinerska pozostało wtedy w posiadaniu ENI International, podmiotu z grupy włoskiego koncernu ENI. W kwietniu 2015 r. Unipetrol ostatecznie przejął od ENI 32,5 proc. akcji Ceska Rafinerska, stając się tym samym jedynym udziałowcem tej spółki.

PKN Orlen przypomniał, że w ramach rozwoju energetyki rozpoczął w 2015 r. budowę bloku gazowo-parowego w Płocku oraz rozruch bloku we Włocławku. Komercyjne uruchomienie włocławskiej elektrociepłowni o mocy 463 MWe planowane jest w połowie 2016 r. Koszt tej inwestycji realizowanej od 2013 r. przez konsorcjum General Electric i SNC Lavalin wyniósł 1,4 mld zł. Z kolei budowany za 1,65 mld zł przez konsorcjum Siemens blok energetyczny w Płocku o mocy 596 MWe ma ruszyć z końcem 2017 r. - podała spółka.

PKN Orlen przedstawiając skonsolidowane dane finansowe podkreślił, iż w 2015 r. osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały), a sprzedaż produktów wzrosła tam w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy naftowej.

d4a37x0

"Wyniki za 2015 r. pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych skutecznie wzmacniając nasze fundamenty finansowe. W minionym roku kontynuowaliśmy rozwój i integrację poszczególnych segmentów oraz optymalizację struktury grupy kapitałowej, co w dłuższym horyzoncie umożliwi nam jeszcze lepsze reagowanie na zmienność otoczenia" - oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. finansowych.

Jak zaznaczył płocki koncern, na wyniki osiągnięte tam w 2015 r. "istotny wpływ miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż". Spółka podała, że w 2015 r. średnia cena ropy Brent wynosiła 52,4 USD/bbl (baryłkę) i była o 47 proc. niższa niż rok wcześniej, złotówka osłabiła się względem USD o prawie 20 proc., a marża downstream (rafineria, petrochemia i energetyka) wzrosła o 2,4 USD/bbl do poziomu 13,8 USD/bbl.

PKN Orlen zaznaczył, że wolumen ropy naftowej wydobywanej przez spółkę wzrósł w związku z finalizacją pod koniec 2015 r. dwóch transakcji przejęcia: kolejnej spółki kanadyjskiej Kicking Horse Energy Inc. oraz amerykańskiej spółki FX Energy, posiadającej główne aktywa wydobywcze w Polsce. Zwiększyło to własne zasoby ropy i gazu 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu ok. 97 mln boe (baryłek ekwiwalentu). "W ten sposób koncern zbliżył się do założonego w strategii poziomu wydobycia 16 tys. baryłek dziennie do 2017 r." - zaznaczyła spółka.

d4a37x0

PKN Orlen zapowiedział, że w 2016 r. spółka będzie realizowała "najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności" - w Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku, natomiast w Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. "W detalu koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach" - podała spółka.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych netto za 12 miesięcy 2015 r. wyniosły 993 mln zł i dotyczyły głównie ujętych w II kwartale odpisów aktywów poszukiwawczych grupy Orlen Upstream w Polsce w kwocie 429 mln zł, ujętych w III kwartale odpisów aktywów petrochemicznych czeskiej grupy Unipetrol w związku z awarią w Chempark Zaluzi w kwocie 93 mln zł oraz odpisów aktywów wydobywczych w Kanadzie w wysokości 423 mln zł ujętych w IV kwartale 2015 r.

Zadłużenie netto grupy płockiego koncernu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 6 mld 810 mln zł i było wyższe o 90 mln zł w porównaniu z końcem 2014 r. Wzrost ten wynika z ujęcia zadłużenia netto m.in. nabytych spółek w segmencie wydobywczym. Zapasy obowiązkowe wykazane w bilansie na koniec IV kwartału 2015 r. wyniosły 4,5 mld zł, z czego w Polsce 4,2 mld zł.

d4a37x0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4a37x0