Trwa ładowanie...
d1uapki
espi
31-01-2013 19:48

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z Trafigura Pte Ltd umowę na sprzedaż benzyny (46/2013)

PKNORLEN - ORLEN Lietuva podpisała z Trafigura Pte Ltd umowę na sprzedaż benzyny (46/2013)

Share
d1uapki

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN Lietuva podpisała z Trafigura Pte Ltd umowę na sprzedaż benzyny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 31 stycznia 2013 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. ("ORLEN Lietuva"), zawarła umowę roczną z Trafigura Pte Ltd, spółką należącą do grupy TRAFIGURA BEHEER B.V. ("TRAFIGURA BEHEER"). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Trafigura Pte Ltd benzynę w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 960 mln USD (czyli ok. 6 051 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2013 roku). Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a grupą TRAFIGURA BEHEER w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 6 316 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a TRAFIGURA BEHEER zawierane były na sprzedaż produktów. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | ORLEN Lietuva has signed the agreement for sales of gasoline with Trafigura Pte LtdRegulatory announcement no 46/2013 dated 31 January 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN") announces that on 31 January 2013 AB ORLEN Lietuva, PKN ORLEN?s subsidiary (?ORLEN Lietuva") signed one-year agreement with Trafigura Pte Ltd, company belonging to the group of TRAFIGURA BEHEER B.V. ("TRAFIGURA BEHEER"). The agreement was signed for the sales by ORLEN Lietuva of gasoline to Trafigura Pte Ltd for the period between 1 January 2013 to 31 December 2013. The total estimated net value of the agreement amounts to USD 1 960 m (i.e. approximately PLN 6 051 m, based on the average PLN/USD exchange rate as of 31 January 2013, as stated by the National Bank of Poland).The total value of agreements signed between PKN ORLEN and companies from ORLEN Group and TRAFIGURA BEHEER group in the last 12 months amounts to approximately PLN 6 316 m.The agreements between PKN ORLEN and and companies from ORLEN Group and
TRAFIGURA BEHEER were signed for the sales of products. In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement" due to the fact that their value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity.PKN ORLEN owns 100% shares in ORLEN Lietuva. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uapki

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2013-01-31 Marek Podstawa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uapki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1uapki
d1uapki