Trwa ładowanie...
d33atwb
espi

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Lukoil Polska umowę na sprzedaż paliw (7/2013)

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Lukoil Polska umowę na sprzedaż paliw (7/2013)

Share
d33atwb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. podpisał z Lukoil Polska umowę na sprzedaż paliw | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z Lukoil Polska Sp. z o.o. ("Lukoil Polska"), spółką należącą do grupy Lukoil. Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Lukoil Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1,55 mld PLN. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 24 listopada 2012 roku do 8 stycznia 2013 roku wynosi około 3,44 mld PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Lukoil zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN has signed the agreement for sales of fuels with Lukoil PolskaRegulatory announcement no 7/2013 dated 8 January 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN") hereby informs that on 8 January 2013 it signed one-year agreement with Lukoil Polska Sp. z o.o. (?Lukoil Polska"), member of the Lukoil group. The agreement was signed for the sales by PKN ORLEN of gasoline and diesel oil to Lukoil Polska for the period between 1 January 2013 and 31 December 2013. The total estimated net value of the agreement amounts to PLN 1,55 bn.The total value of agreements signed between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries and companies from the Lukoil group in the period from 24 November 2012 to 8 January 2013 amounts to approximately PLN 3,44 bn.The agreements between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries and companies from the Lukoil group were concluded for the sales and purchase of products and purchase of crude oil. In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on
current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | |

d33atwb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2013-01-08 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33atwb

Podziel się opinią

Share
d33atwb
d33atwb