Trwa ładowanie...
d25vjds

PKNORLEN - Rozwiązanie Umowy Depozytowej dotyczącej GDR-ów oraz zakończenie notowania GDR-ów (78/...

PKNORLEN - Rozwiązanie Umowy Depozytowej dotyczącej GDR-ów oraz zakończenie notowania GDR-ów (78/2013)

Share
d25vjds

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie Umowy Depozytowej dotyczącej GDR-ów oraz zakończenie notowania GDR-ów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że umowa depozytowa z dnia 26 listopada 1999 roku (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiająca globalne kwity depozytowe Spółki ("GDR") zawarta z The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA ("Bank Depozytowy") ("Umowa Depozytowa") uległa rozwiązaniu z końcem dnia 27 lutego 2013 roku według czasu w Nowym Jorku, USA. Rozwiązanie Umowy Depozytowej wynika z wypowiedzenia Umowy Depozytowej przesłanego przez Spółkę do Banku Depozytowego w dniu 29 listopada 2012 roku oraz upływu 90-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia wyżej wymienionego wypowiedzenia, przewidzianego przez Umowę Depozytową. Zgodnie z warunkami Umowy Depozytowej, możliwie szybko po rozwiązaniu Umowy Depozytowej, Bank Depozytowy powinien sprzedać posiadane akcje Spółki związane z niewymienionymi dotąd GDR-ami. Środki pieniężne z tej sprzedaży Bank Depozytowy powinien przekazać posiadaczom tych GDR-ów proporcjonalnie do liczby
akcji reprezentowanych przez posiadane przez nich GDR-y. W związku z rozwiązaniem Umowy Depozytowej, GDR-y zostały wyłączone z notowań na oficjalnym rynku notowań oraz wycofane z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dniem 27 lutego 2013 roku. Patrz także: raport bieżący nr 237/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Termination of GDR Deposit Agreement and cancellation of listing of GDRsRegulatory announcement no 78/2013 dated 28 February 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (the ?Company") announces that the deposit agreement dated 26 November 1999 (with subsequent amendments) constituting the Company?s global depositary receipts (?GDRs") concluded with The Bank of New York Mellon headquartered in New York City, USA (the ?Depositary Bank") (?Deposit Agreement") has been terminated, as of the end of the day in New York City, USA on 27 February 2013. The termination of the Deposit Agreement resulted from the notice of termination of the Deposit Agreement sent by the Company to the Depositary Bank on 29 November 2012 and expiration of the 90-day notice period from the date of delivery of the above mentioned notice, as stipulated in the Deposit Agreement.According to the terms of the Deposit Agreement, the Depositary Bank shall, as soon as possible after the termination of the Deposit Agreement, sell the Company?s
shares held by the Depositary Bank and related to outstanding GDRs. The Depositary Bank shall deliver cash from such sale to holders of these GDRs, proportionally to the number of shares represented by GDRs held by them.In connection with the termination of the Deposit Agreement the listing of the GDRs on the Official List of the London Stock Exchange was cancelled and the GDRs were removed from trading on the London Stock Exchange plc Main Market for listed securities as of 27 February 2013.See also: regulatory announcement no 237/2012 dated 29 November 2012. | |

d25vjds

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25vjds

Podziel się opinią

Share
d25vjds
d25vjds