Trwa ładowanie...
d308gbj

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (35...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (35/2010)

Share
d308gbj

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych | 2010-12-29 | | | |
| | Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych | 2011-03-28 | | | |
| | Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie | | | | |
| | lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres | |
| | | jak poniżej | jak poniżej | jak poniżej | |
| | Harmonogram wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) w dniu wykupu przypadającym 31 marca 2011 r.Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 29 grudnia 2010 r.Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 28 marca 2011 r. do godz. 16.00Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 28 marca 2011 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez KDPW. Stąd żądania wykupu powinny być składane do dnia 25 marca 2011 r.Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów.Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu.Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w
domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub?jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych?u Sponsora Emisji (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział?Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań. | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2010-12-28 | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-019 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | GRÓJECKA | | 5 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 358 56 00 | | (0-22) 358 56 01 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d308gbj

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2010-12-28 TOMASZ KRUK INSPEKTOR NADZORU

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj