Trwa ładowanie...
dj02p55

PKO BP BANKOWY PTE SA informuje

...

Share
dj02p55

03.01. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz") reprezentowany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A.z siedzibą w Warszawie, ul.Puławska 15 na podstawie §18 ust. 4 w zw. z §12 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520), informuje, iż w dniu wyceny 29 grudnia 2011 r. nastąpiło nieumyślne naruszenie przez Fundusz zasad prowadzenia działalności lokacyjnej poprzez naruszenie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286).

kom abs/

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55