Trwa ładowanie...
d2lihlx

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (7/2015)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (7/2015)

Share
d2lihlx
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-03-31
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-03-31
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
jak poniżej jak poniżej jak ponizej
Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) zostanie przeprowadzony w dniu wykupu przypadającym 31 marca 2015 r. Żądania wykupu powinny być składane do dnia 25 marca 2015 r. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub ? jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych ? u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego). Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

d2lihlx

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-02-26 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2lihlx

Podziel się opinią

Share
d2lihlx
d2lihlx