Trwa ładowanie...
dsq14qh

PKOBP (PKO BP SA) - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO Banku Polskiego S.A...

PKOBP (PKO BP SA) - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO Banku Polskiego S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną. (7/2012)

Share
dsq14qh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO Banku Polskiego S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 7/2012 ? Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO Banku Polskiego S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("Bank") - przekazuje do wiadomości informację otrzymaną 30 stycznia 2012 r. o transakcjach dokonanych w 2011 r. na papierach wartościowych Banku przesłaną osobę bliską z osobą zobowiązaną.
Załączniki
Plik Opis
Informacje przekazywane KNF na podstawie art 160 pol.pdf Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO Banku Polskiego S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Information send to PFSA article 160.pdf Notyfication about transaction on PKO Bank Polski S.A. securities sent by obliged person

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No. 7/2012 - Notification about transaction on PKO Bank Polski S.A. securities sent by obliged person.Legal grounds: Section 160 subsection 4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005The report:Referring to the information obtained on 30 January 2012 the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (?Bank") publishes received notification about transactions made in 2011 on Bank's securities sent by close relative of obliged person.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsq14qh

Podziel się opinią

Share
dsq14qh
dsq14qh