Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

PKP CARGO S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki PKP C...

PKP CARGO S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki PKP CARGO S.A. (9/2013)
Share
dfwadbk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Nr 786/13 Zarządu KDPW z dnia 23 października 2013 roku, w dniu 29 października 2013 roku w KDPW nastąpi rejestracja 21.669.008 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem PLPKPCR00011. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Łukasz Boroń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk