Trwa ładowanie...
d1aprgm

PLANET SOFT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie restrukturyzacji projektów (20/2014) /EBI

PLANET SOFT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie restrukturyzacji projektów // Resolution of the Board on the restructuring projects (20/2014) /EBI

Share
d1aprgm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie restrukturyzacji projektów // Resolution of the Board on the restructuring projects | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent\", “Spółka\") informuje o że w dniu 26 maja 2014 roku podjął uchwałę w zakresie restrukturyzacji prowadzonych projektów. Zarząd emitenta wobec już prowadzonych projektów planuje: - wstrzymanie projektu PAYOWA do końca roku, w przypadku nie znalezienia inwestora wycofanie się z projektu poprzez sprzedaż Spółki PAYOWA Sp. z o.o. - wycofanie się z projektu inteligentnego Zegarka Boddie poprzez sprzedaż posiadanych akcji w spółce Rearden Technology S.A. - prowadzenie projektów DOCS4YOU, POQAD oraz QR SHOPER (VALUE LAB) zgodnie z przyjętymi harmonogramami - rozszerzenie projektu DOCS4YOU o ofertę obiegu dokumentów, skierowaną do małych firm Ponadto Zarządu rozważa: - powołanie dwóch nowych podmiotów będących efektem prowadzonych przez ostatnie dwa kwartały weryfikacji rynkowych projektów - powołania nowego podmiotu, którego celem będzie dystrybucja urządzeń elektronicznych typu wearable innych producentów na rynku polskim. Celem Zarządu Emitenta
jest wycofanie się z projektów, których nie jest w stanie sfinansować lub ich zatrzymanie do czasu znalezienia współinwestora. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". The Management Board Planet Soft PLC based in Wrocław ( the \"Issuer\" or \"the Company \" ) informs that on 26 May 2014 resolved to restructure their projects . The Management Board of the Issuer to the already ongoing projects planned : - Suspend the project PAYOWA year end, in the case of not finding an investor to withdraw from the project through the sale of the Company PAYOWA Sp. with o.o. - Withdrawal from the project smart watch Boddie through the sale of shares in the company Rearden Technology SA - Managing projects DOCS4YOU , POQAD and QR shoper (VALUE LAB) in accordance with established schedules - Extension of the project DOCS4YOU an offer document circulation , addressed to small
businesses In addition, the Board considers: - The appointment of two new entities resulting from conducted over the last two quarters of market verification projects - The establishment of a new entity , the purpose of which is the distribution of the type of wearable electronic devices from other manufacturers on the Polish market . The purpose of the Board of the Issuer \'s withdrawal from the project , which it is not able to finance or their detention until they find a co-investor . Legal basis : § 3 . 1 of Appendix 3 to the Alternative Trading System \"Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market\" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1aprgm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Hubert Wochyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1aprgm

Podziel się opinią

Share
d1aprgm
d1aprgm