Trwa ładowanie...
dysxlpg

PLASMA SYSTEM - Prognoza finansowa na rok 2015 (7/2015) - EBI

PLASMA SYSTEM - Prognoza finansowa na rok 2015 (7/2015)

Share
dysxlpg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza finansowa na rok 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że rok 2015 będzie dla Spółki rokiem poważnych inwestycji związanych z finalizacją etapów wdrożeniowych dwóch kluczowych projektów unijnych tj. ?Opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym? oraz ?Opracowania i wdrożenia innowacyjnej laserowej technologii produkcji i regeneracji części maszyn i urządzeń?. Maksymalny poziom nakładów inwestycyjnych zaplanowano na 11 mln zł. Inwestycje prowadzone będą równolegle do procesów produkcyjnych. Pomimo tych wyzwań Zarząd prognozuje w roku 2015 utrzymanie przychodów ze sprzedaży produktów na poziomie roku ubiegłego. Rok 2015 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ? 33,3 mln zł Amortyzacja ? 6,7 mln zł EBIT - 5,4 mln zł EBITDA - 12,1 mln zł Zysk netto - 4 mln zł Wdrożenie efektów projektów badawczo-rozwojowych wpisuje się w konsekwentnie realizowaną od początku istnienia spółki strategię rozwoju, której głównym elementem jest
oferowanie potencjalnym odbiorcom przewagi konkurencyjnej dzięki zaawansowanym technologicznie innowacyjnym produktom, zapewniającym poprawę efektywności działania. Jest to również inwestycja w przyszłość Spółki, gdyż docelowo przemysłowe wdrożenie technologii opracowanych w ramach projektów ma przynieść znaczący wzrost przychodów w kolejnych latach. Głównymi obszarami zapewniającymi osiągnięcie zaplanowanego poziomu sprzedaży w roku 2015 będą przede wszystkim: - aplikacje dla energetyki zawodowej ? elementy ciśnieniowe kotłów energetycznych oraz elementy turbin, - aplikacje dla przemysłu maszynowego ? regeneracja i zwiększenie trwałości elementów maszyn i urządzeń, - aplikacje dla hutnictwa ? zwiększenie trwałości walców i rolek. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Gajda Prezes Zarządu
Sławomir Wawrzyniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg