Trwa ładowanie...
d3qxadv

PLAST-BOX - Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego (1/2015) - EBI

PLAST-BOX - Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego (1/2015)

Share
d3qxadv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku w czasie trwania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia miało miejsce incydentalne naruszenie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w zakresie: ? zasady nr 1 pkt 9a) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. W ocenie Spółki dotychczasowe formy dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Przebieg Walnego Zgromadzenia Spółki został udokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu została niezwłocznie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego i
następnie udostępniana na stronie internetowej Spółki. ? zasady nr 3 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Z przyczyn niezależnych od Zarządu Spółki w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 roku nie uczestniczył żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki zwróci uwagę obecnym oraz nowo powołanym członkom Rady Nadzorczej Spółki na ww. zasadę celem jej przestrzegania w przyszłości; ? zasady nr 10 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Z uwagi na zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd w przyszłości nie wyklucza transmitowania obrad walnych zgromadzeń. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d3qxadv

Podziel się opinią

Share
d3qxadv
d3qxadv