Trwa ładowanie...
dqixe03
dqixe03
espi

PLASTBOX - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (14/2015)

PLASTBOX - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (14/2015)
Share
dqixe03

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2015r. otrzymał z Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy- Rejestru Zastawów Postanowienie z dnia 19.02.2015r. wraz z zaświadczeniem o dokonaniu w dniu 02.03.2015r. wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2437432. Zastaw ustanowiono na zbiorze zapasów (towary, wyroby gotowe, półprodukty, materiały) o łącznej wartości księgowej równej 13.719.302,85 zł (wg stanu na dzień 30.06.2014r.), stanowiących własność Spółki, na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna. Zastaw ustanowiony został do kwoty 13.270.000,00 zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia. Zastawy ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 złotych na podstawie umowy z dnia 8 września 2014 r. (informacja o zawarciu umowy o dwuwalutowy kredyt w rachunku bieżącym przekazana raportem nr 40/2014 z
dnia 09.09.2014 r.). ktywa stanowiące przedmiot zastawów uznano za aktywa o znacznej wartości w związku z wartością większą od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000.000,- EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqixe03

Podziel się opinią

Share
dqixe03
dqixe03