Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (35/2014)
Share
d15nctw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku Emitent otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, członka organu zarządzającego Emitenta, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem osoba wchodząca w skład organu zarządzającego Emitenta: a) nabyła w dniu 15 lipca 2014 roku ? 14 907 akcji Emitenta po średniej cenie jednostkowej 0,32 zł, po cenie łącznej 4 770,24 zł, b) nabyła w dniu 16 lipca 2014 roku ? 34 000 akcji Emitenta po średniej cenie jednostkowej 0,33 zł, po cenie łącznej 11 200,36 zł, c) nabyła w dniu 17 lipca 2014 roku ? 13 000 akcji Emitenta po średniej cenie jednostkowej 0,32 zł, po cenie łącznej 4 160,00 zł, d) nabyła w dniu 18 lipca 2014 roku ? 45 000 akcji Emitenta po średniej cenie jednostkowej 0,32 zł, po cenie
łącznej 14 400,00 zł. Transakcje na akcjach zostały dokonane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zarządzająca przekazała Emitentowi zawiadomienie, gdyż łączna wartość transakcji we wskazanym okresie przekroczyła kwotę 5 000,00 Euro. Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw