Trwa ładowanie...
d2nrh7h
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta (69/2014)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta (69/2014)

Share
d2nrh7h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 6 listopada 2014 r. Emitent uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Emitenta. Wedle uzgodnionego harmonogramu dniem referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu własności akcji podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w wyniku połączenia, będzie dzień 21 listopada 2014 roku. Dzień wymiany (scalenia) akcji został ustalony na 28 listopada 2014 roku. Zarząd Emitenta informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji Emitent złożył w dniu 6 listopada 2014 roku wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Emitenta w okresie od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 28 listopada 2014 roku włącznie. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta zwraca się do Akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie do dnia
14 listopada 2014 roku stanu posiadania akcji Emitenta do przyjętego parytetu scalenia akcji (10:1) tj., w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nrh7h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 347 50 00 | | 347 50 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pmpg@point-group.pl | | www.point-group.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-008-88-31 | | 010768408 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nrh7h

Podziel się opinią

Share
d2nrh7h
d2nrh7h