Trwa ładowanie...
d2wu2t4
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta (69/2014)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta (69/2014)
Share
d2wu2t4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 6 listopada 2014 r. Emitent uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Emitenta. Wedle uzgodnionego harmonogramu dniem referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu własności akcji podlegających połączeniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w wyniku połączenia, będzie dzień 21 listopada 2014 roku. Dzień wymiany (scalenia) akcji został ustalony na 28 listopada 2014 roku. Zarząd Emitenta informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji Emitent złożył w dniu 6 listopada 2014 roku wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Emitenta w okresie od dnia 17 listopada 2014 roku do dnia 28 listopada 2014 roku włącznie. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta zwraca się do Akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie do dnia
14 listopada 2014 roku stanu posiadania akcji Emitenta do przyjętego parytetu scalenia akcji (10:1) tj., w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wu2t4

Podziel się opinią

Share
d2wu2t4
d2wu2t4