Trwa ładowanie...
d1uxm6w

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromad ...

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r. (8/2015)

Share
d1uxm6w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2014 roku (?NWZ?). Zarząd Spółki informuje, iż w trakcie posiedzenia NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, j nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu do którejkolwiek z podjętych przez NWZ uchwał, jak również nie wprowadzono zmian w treści projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. Mając na uwadze, iż NWZ podjęło uchwałę zawierającą postanowienie modyfikujące Statut Spółki Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe i nowe brzmienie zmienionego postanowienia Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki: ?Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu ?Spółką?, prowadzi działalność pod firmą ?Platinum Properties Group spółka akcyjna?.? Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki: ?Spółka, zwana w dalszej części niniejszego
statutu ?Spółką?, prowadzi działalność pod firmą ?IBSM spółka akcyjna?.? Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający zmianę treści §1 Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza NWZ jednogłośnie przyjęło zarządzenie o przerwie w obradach NWZ, po której wznowienie obrad nastąpi w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty przy ul. Siennej 39 w Warszawie w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 10:00. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ESPI 8 2015 - Uchwały podjęte na NZW 04.03.2015 .pdf | Uchwały podjęte przez NWZ 04.03.2015 | | | | | | | | | |
| | ESPI 8 2015 - Projekt tekstu jednolitego po NWZ 04.03.2015.pdf | Projekt tekstu jednolitego statutu po NWZ 04.03.2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Andrzej Malaga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

Podziel się opinią

Share
d1uxm6w
d1uxm6w