Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

PLAYMAKERS - Powołanie Zarządu Spółki (9/2015) - EBI

PLAYMAKERS - Powołanie Zarządu Spółki (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
PlayMakers S.A. (?Spółka") informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki. Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Zarząd Spółki został powołany w niezmienionym składzie: Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu Krzysztof Augustyn- Wiceprezes Zarządu Życiorysy członków Zarządu zostały opublikowane i znajdują się na stronie internetowej spółki pod adresem: inwestor.playmakers.tv. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Białoskórski Prezes Zarządu
Krzysztof Augustyn Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9