Trwa ładowanie...
d4ml7e1
d4ml7e1
espi

PMPG POLSKIE MEDIA - Ustalenie przez Radę Nadzorczą Emitenta tekstu jednolitego Statutu (7/2015)

PMPG POLSKIE MEDIA - Ustalenie przez Radę Nadzorczą Emitenta tekstu jednolitego Statutu (7/2015)
Share
d4ml7e1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PMPG POLSKIE MEDIA
Temat
Ustalenie przez Radę Nadzorczą Emitenta tekstu jednolitego Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5 z dnia 16 października 2014 roku oraz uchwałą nr 4 z dnia 13 listopada 2014 roku, powzięła uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Emitenta. Nowy tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględnia zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3 z dnia 16 października 2014 roku oraz uchwałą nr 3 z dnia 13 listopada 2014 roku, o których rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Emitent informował raportami bieżącymi nr 68/2014 i 80/2014. Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Statut_tekstjednolityPMPG26.03.2015.pdf Statut Emitenta - tekst jednolity

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
022 347 50 00 022 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@pmpg.pl www.pmpg.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ml7e1

Podziel się opinią

Share
d4ml7e1
d4ml7e1