Trwa ładowanie...
d13c6sv
d13c6sv

Po kwietniu '10 deficyt w budżecie wyniósł 27.042,0 mln zł - MF (tabela)

17.05. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy państwa po kwietniu 2010 roku wyniósł 27.042,0 mln zł, co daje 51,8 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało...
Share
d13c6sv

17.05. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy państwa po kwietniu 2010 roku wyniósł 27.042,0 mln zł, co daje 51,8 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w poniedziałek w komunikacie.

Wydatki państwa wyniosły 106.779,9 mln zł, czyli 35,4 proc. kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na 2010 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 79.737,9 mln zł, czyli 32,0 proc. planu rocznego wynoszącego 249.006,6 mln zł.

d13c6sv

plan wykonanie wykonanie na 2010 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 249.006,6 79.737,9 32,0 podatki pośrednie 160.840,0 54.044,1 33,6 w tym podatek akcyzowy 17.022,0 12.865,0 32,1 CIT 26.300,0 7.873,8 29,9 PIT 36.085,0 11,261,6 31,2

dochody niepodatkowe 22.411,2 6.264,3 28,0 w tym cło 1.804,0 503,9 27,9 środki z UE 3.370,4 294,1 8,7 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 238,1 7,7 3,2 fundusze strukturalne i inne 3.132,3 286,4 9,1

WYDATKI 301.220,8 106.779,9 35,4 obsługa długu krajowego 26.592,1 9.472,2 35,6 obsługa długu zagranicznego 8.276,4 4.134,5 50,0 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 14.082,1 4.944,8 35,1 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15.445,6 4.962,1 32,1 dotacje dla FUS 37.923,7 17.861,1 47,1 subwencja dla samorządów 47.184,5 19.942,4 42,3

d13c6sv

DEFICYT/NADWYŻKA -52.214,2 -27.042,0 51,8

Środki na finans. -14.432,9 -1,3 0,0 budżetu środków UE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 66.647,1 27.043,3 40,6

krajowe 45.486,2 14.742,2 32,4

d13c6sv

bony 8.327,1 -2.022,0 - obligacje 51.759,2 22.595,0 43,7 środki z 09 6.762,3 10.402,6 153,8 pożyczki udzielone 43,8 8,5 19,4 pozostałe przychody i rozchody - - - przychody z prywat. 25.000,0 5.434,6 21,7 rozdysponowanie przychodów z prywat.-38.296,3 -10.903,2 28,5 w tym OFE -22.506,2 -7.660,0 34,0 Prefinansowanie z UE -1.347,6 -5,4 0,4 lokata - 12.476,1 - środki na centralnym rachunku bieżącym 6.762,3 -1.708,2 - budżetu państwa

zagraniczne 21.160,9 12.301,1 58,1

(PAP)

map/ jtt/

d13c6sv

Podziel się opinią

Share
d13c6sv
d13c6sv