Trwa ładowanie...
dtp9zhv

Po listopadzie deficyt w budżecie wyniósł 21.563,9 mln zł - MF (tabela)

15.12. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2011 roku wyniósł 21.563,9 mln zł, co daje 53,6 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało w...

Share
dtp9zhv

15.12. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2011 roku wyniósł 21.563,9 mln zł, co daje 53,6 proc. deficytu planowanego na poziomie 40,2 mld zł - podało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 276.534,1 mln zł, czyli 88,3 proc. kwoty 313.344,4 mln zł planowanej na 2011 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 254.970,2 mln zł, czyli 93,3 proc. planu rocznego wynoszącego 273.144,4 mln zł.

plan wykonanie wykonanie
na 2011 rok w mln zł w proc.

.
.
DOCHODY 273.144,4 254.970,2 93,3
podatkowe 242.670,0 223.804,2 92,2
podatki pośrednie 179.670,0 168.241,1 93,6
w tym
podatek akcyzowy 58.700,0 52.932,9 90,2
CIT 24.800,0 21.528,7* 86,8
PIT 38.200,0 34.034,4* 89,1
.
dochody niepodatkowe 28.049,4 30.018,4 107,0
w tym cło 1.831,0 1.745,6 95,3
środki z UE 2.425,0 1.147,6 47,3
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 98,1 79,9 81,4
fundusze
strukturalne i inne 2.326,9 1.067,7 45,9
.
WYDATKI 313.344,4 276.534,1 88,3
obsługa długu
krajowego 29.621,7 26.283,2 88,9
obsługa długu
zagranicznego 8.812,8 8.486,0 95,8
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 15.656,4 13.454,6 85,9
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.120,0 13.742,3 90,9
dotacje dla FUS 37.134,4 37.134,4 100,0
subwencja dla
samorządów 48.357,7 47.220,2** 87,6
.
DEFICYT/NADWYŻKA -40.200,0 -21.563,9 53,6
.
Środki na finans. -15.406,8 -5.186,1 33,7
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 55.606,8 26.750,0 48,1
.
krajowe 31.147,3 16.798,4 53,9
.
bony -2.887,8 -10.845,8 375,6
obligacje 33.883,4 22.203,9 65,5
środki z '10 7.000,0 9.830,4 140,4
pożyczki udzielone -3.107,0 -4.589,7 147,7
zarządzanie
płynnością sektora 19.800,0 23.914,3 120,8
pozostałe przychody
i rozchody - 148,8 -
przychody z prywat. 15.000,0 12.157,6 81,1
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-31.172,6 -20.599,1 66,1
w tym OFE -23.867,5 -14.522,5 60,8
Prefinansowanie
z UE -368,7 -74,1 20,1
lokata - 18.768,5 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 7.000,0 -3.420,6 -
budżetu państwa
.
zagraniczne 24.459,4 9.951,6 40,7
.

  • zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za październik - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 2.930,0 mln zł. ** część oświatowa subwencji ogólnej za listopad wynosi - 2.822,4 mln zł.

(PAP)

map/

dtp9zhv

Podziel się opinią

Share
dtp9zhv
dtp9zhv